Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""Ochrona przyrody"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Baza noclegowa i towarzysząca – wybrane elementy infrastruktury polskich parków narodowych w latach 2005‒2015
Autorzy :
Milena Bera
Aneta Zaremba
Pokaż więcej
Temat :
park narodowy
infrastruktura turystyczna
ochrona przyrody
Environmental sciences
GE1-350
Ecology
QH540-549.5
Philosophy (General)
B1-5802
Źródło :
Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol 19, Iss 2 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/8785; https://doaj.org/toc/1733-1218
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a83ffa543ed34fc9ba01890bcf2066a0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Nature Reserve as a Legal Form of Nature Protection
Autorzy :
Jerzy Stelmasiak
Pokaż więcej
Temat :
środowisko przyrodnicze
ochrona przyrody
rezerwat przyrody
obszar specjalny o charakterze przyrodniczym
akt prawa miejscowego
Law
Political institutions and public administration (General)
JF20-2112
Źródło :
Studia Iuridica Lublinensia, Vol 29, Iss 2, Pp 163-172 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10722; https://doaj.org/toc/1731-6375
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/26c6001d85f34a8f9b0a955de86ae261
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Protection of the Biosphere in Natura 2000 Sites
Autorzy :
Adam Niewiadomski
Pokaż więcej
Temat :
obszary natura 2000
biosfera
ochrona przyrody
plan zadań ochronnych
dyrektywa ptasia
dyrektywa siedliskowa
Law
Political institutions and public administration (General)
JF20-2112
Źródło :
Studia Iuridica Lublinensia, Vol 29, Iss 2, Pp 151-161 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10455; https://doaj.org/toc/1731-6375
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/7a9c7c8eb6eb458badf1a9a538f2a0b4
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Spatial Planning as an Instrument of Influencing the Protection of Natural Resources and Real Estate Management
Autorzy :
Marian Zdyb
Pokaż więcej
Temat :
zasoby naturalne
planowanie przestrzenne
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
ochrona środowiska
ochrona przyrody
prawo miejscowe
Law
Political institutions and public administration (General)
JF20-2112
Źródło :
Studia Iuridica Lublinensia, Vol 29, Iss 1, Pp 229-242 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://journals.umcs.pl/sil/article/view/9645; https://doaj.org/toc/1731-6375
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/250b9df5fc3c4168a4a0a7f5bfcdcc90
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Autorzy :
Marek Kubista
Pokaż więcej
Temat :
Zgłoszenie, drzewa i krzewy, ochrona przyrody
Environmental law
K3581-3598
Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K3840-4375
Źródło :
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Iss 2 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/11274; https://doaj.org/toc/2451-3431
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ed060575c98040e1bdaa4cbf6ddd4e37
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ostatnie zmiany w zakresie powszechnej ochrony drzew i krzewów w Polsce
Autorzy :
Klaudia Cholewa
Pokaż więcej
Temat :
Powszechna ochrona drzew i krzewów, usuwanie drzew, ochrona przyrody
Environmental law
K3581-3598
Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K3840-4375
Źródło :
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Iss 1-2 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/11260; https://doaj.org/toc/2451-3431
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/984b67e05dc64df0a2649281b4c9c54e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000
Autorzy :
Filip Nawrot
Pokaż więcej
Temat :
przedsięwzięcia geologiczne i górnicze, oceny oddziaływania na środowisko, obszary Natura 2000, prawo geologiczne i górnicze, ochrona przyrody
Environmental law
K3581-3598
Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K3840-4375
Źródło :
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Iss 1-2 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/11253; https://doaj.org/toc/2451-3431
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3de115a8cce54082ad437b5b76965978
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach
Autorzy :
Ewa Radecka
Pokaż więcej
Temat :
rezerwat przyrody
las
ochrona przyrody
Environmental law
K3581-3598
Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K3840-4375
Źródło :
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Iss 1-2 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/11255; https://doaj.org/toc/2451-3431
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/c9fe3995279c4863b891d4d5eeb5a82c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pozyskiwanie danych o pomnikach przyrody – propozycja karty ewidencyjnej dla drzew pomnikowych. Część 1
Autorzy :
Robert Krzysztof Sobolewski
Katarzyna Maria Sabura-Mielnik
Elżbieta Małgorzata Szopińska
Pokaż więcej
Temat :
ochrona przyrody
rejestr pomników przyrody
zasoby przyrodnicze
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (CRFOP)
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Vol 17, Iss 1, Pp 209-221 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_1_209.pdf; https://doaj.org/toc/1644-0765
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b2d156d987844d9eb127f520028ba2ce
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Baza noclegowa i towarzysząca – wybrane elementy infrastruktury polskich parków narodowych w latach 2005‒2015
Autorzy :
Aneta dorota Zaremba
Milena Bera
Pokaż więcej
Temat :
park narodowy
infrastruktura turystyczna
ochrona przyrody
Environmental sciences
GE1-350
Ecology
QH540-549.5
Philosophy (General)
B1-5802
Źródło :
Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol 19, Iss 2 (2021)
Dostęp URL :
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::681993beec09d1ec071f320eeea462bc
Tytuł :
Znaczenie przyrody w turystyce
Autorzy :
Michał Latawiec
Pokaż więcej
Temat :
przyroda
ochrona przyrody
turystyka
Environmental sciences
GE1-350
Ecology
QH540-549.5
Philosophy (General)
B1-5802
Źródło :
Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol 17, Iss 3 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6618; https://doaj.org/toc/1733-1218
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/7002fd99664d462c8e9f17871c3577af
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Edukacja leśna wsparciem kształcenia szkolnego
Autorzy :
Anna Strumińska-Doktór
Małgorzata Jagodzińska
Pokaż więcej
Temat :
edukacja leśna
ekologia
ochrona przyrody
leśne szkoły
zielone szkoły
Environmental sciences
GE1-350
Ecology
QH540-549.5
Philosophy (General)
B1-5802
Źródło :
Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol 16, Iss 4 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6639; https://doaj.org/toc/1733-1218
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a23516369b8a4263929de061e34cd1c5
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim
Autorzy :
Aleksander I. Zyrianow
Andriej Ju. Koroliow
Swietłana E. Myszliawcewa
Azat A. Safarian
Armina Kapusta
Pokaż więcej
Temat :
turystyka aktywna
turystyka sportowa
zagospodarowanie turystyczne
ural
kraj permski
ochrona przyrody
Recreation. Leisure
GV1-1860
Źródło :
Tourism, Vol 26, Iss 1, Pp 83-89 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5316; https://doaj.org/toc/0867-5856; https://doaj.org/toc/2080-6922
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e7a0152643104a128ac5349f3f8d9c9d
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Possibilities of using text and graphic database ‘Protected areas in Poland’ to analyses on protected areas / Możliwości wykorzystania tekstowej i graficznej bazy danych 'Obszary chronione w Polsce' do analiz sieci obszarów chronionych
Autorzy :
Walczak Malgorzata
Pokaż więcej
Temat :
protected areas
the forms of nature conservation
national park
landscape park
nature reserve
protected landscape area
data resources
protection of nature
obszary chronione
formy ochrony przyrody
park narodowy
park krajobrazowy
rezerwat przyrody
obszar chronionego krajobrazu
zasoby danych
ochrona przyrody
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Źródło :
Environmental Protection and Natural Resources, Vol 26, Iss 4, Pp 56-64 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/2353-8589
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/fa05de5397ec4580972006788165ab82
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody
Autorzy :
Monika Łągiewka
Leszek Opyrchał
Magdalena Wanat
Pokaż więcej
Temat :
obiekty hydrotechniczne
zbiorniki wodne
ochrona przyrody
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Źródło :
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 24, Iss 3, Pp 249-256 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://iks.pn.sggw.pl/PN69/A4/art4.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/9855bc219a2a4d3ca55b08a5e2745780
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena przestrzennego rozmieszczenia parków narodowych i obszarów chronionego krajobrazu w państwach Europy Środkowej na tle prowincji fizycznogeograficznych
Autorzy :
Badora, Krzysztof
Nita, Jerzy
Pokaż więcej
Temat :
ochrona przyrody i krajobrazu
obszar chronionego krajobrazu
Europa Środkowa
park narodowy
park krajobrazowy
Dostęp URL :
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4084::279cb5590e561a8584de6ea47b6d0965
http://hdl.handle.net/20.500.12128/19001

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies